< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG (03/09 - 05/09)

THẦN TƯỚNG

- Tham gia: vào biểu tượng 

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 03/09 đến 23h59 05/09.

- Phạm vi: từ S1 - S108
- Điều kiện: Tích lũy nạp đạt 400 KC có thể tham gia
- Nội dung:

• Tham gia rút thẻ tướng có tỷ lệ nhận được tướng Lam và Tím.

• 1 lần rút nhận 10 điểm tích lũy.
• Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí.
• Tiêu hao KC để rút. Rút nhanh 10 lần giảm 10% KC.

- Phần thưởng:
• Điểm tích lũy đạt mốc 200-400-800-1200-1500 có thể nhận ngay rương thưởng.

• Kết thúc sự kiện, dựa vào TOP 10 BXH tích điểm phát thưởng gửi qua thư. Tích lũy tối thiểu đạt 30 điểm mới có thể tham gia BXH.

♦ Đặc biệt: Rương Thần Tướng tự chọn nhận 1 trong 8 tướng: Chân Cơ, Tả Từ, Thái Văn Cơ, Khương Duy, Cố Ung, Lý Thuấn Thần, Mundeok, Nhạc Tiến.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG (03/09 - 05/09)

THẦN TƯỚNG

- Tham gia: vào biểu tượng 

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 03/09 đến 23h59 05/09.

- Phạm vi: từ S1 - S108
- Điều kiện: Tích lũy nạp đạt 400 KC có thể tham gia
- Nội dung:

• Tham gia rút thẻ tướng có tỷ lệ nhận được tướng Lam và Tím.

• 1 lần rút nhận 10 điểm tích lũy.
• Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí.
• Tiêu hao KC để rút. Rút nhanh 10 lần giảm 10% KC.

- Phần thưởng:
• Điểm tích lũy đạt mốc 200-400-800-1200-1500 có thể nhận ngay rương thưởng.

• Kết thúc sự kiện, dựa vào TOP 10 BXH tích điểm phát thưởng gửi qua thư. Tích lũy tối thiểu đạt 30 điểm mới có thể tham gia BXH.

♦ Đặc biệt: Rương Thần Tướng tự chọn nhận 1 trong 8 tướng: Chân Cơ, Tả Từ, Thái Văn Cơ, Khương Duy, Cố Ung, Lý Thuấn Thần, Mundeok, Nhạc Tiến.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN