< [TOÀN DÂN] Nạp thẻ Viettel - Thoải mái ứng tiền - Không lo về phí

Kính gửi đến các quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của YGame Entertainment.

Từ ngày 26/08 - 06/09 Viettel đang có chương trình khuyến mãi dành cho các thuê bao Viettel cực kỳ hấp dẫn “Nạp thẻ Viettel - thoải mái ứng tiền - không lo về phí”

1.       Quy định chương trình khuyến mãi

Miễn phí ứng tiền cho các khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khi nạp game qua SMS Viettel từ 26/8 – 06/9.

Chỉ áp dụng cho thuê bao Viettel đã nạp game qua SMS Viettel trong năm 2021.

2.       Các bước thực hiện ứng tiền nạp game:

-          Bước 1: Ứng tiền vào tài khoản gốc theo 2 cách sau: qua tổng đài 911 hoặc tổng đài 9118

*Lưu ý: Chỉ miễn phí ứng tiền cho các thuê bao đã nạp game của YGAME qua SMS Viettel trong năm 2021.

-          Bước 2: Truy cập trang nạp tiền của YGAME , chọn Game > chọn hình thức thanh toán SMS Viettel > thực hiện thanh toán.

3.       Cách ứng tiền: chi tiết tại https://www.viettel3g4g.vn/Ung-tien-Viettel/   

a.       Ứng tiền Viettel qua tổng đài 911

- Bạn thực hiện thao tác trên bàn phím: Bấm *911# bấm OK (phím gọi đi).

- Số tiền ứng được cộng vào tài khoản chính là 5.000đ/lần.

- Đối tượng và điều kiện đăng ký dịch vụ ứng tiền Viettel:

+ Thuê bao Viettel đang hoạt động 2 chiều kích hoạt từ 90 ngày trở lên

+ Số tiền trong tài khoản chính phải dưới 300đ.

+ Thuê bao chỉ được ứng tiền tối đa 1 lần với mỗi lần nạp thẻ. Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì phải thanh toán hết số tiền mà thuê bao ứng trước đó.

b.      Ứng tiền Viettel qua tổng đài 9118

- Bạn có thể ứng trước từ 5.000đ – 50.000đ tùy thuộc vào điều kiện của từng thuê bao:

 

- Đối tượng và điều kiện ứng tiền Viettel qua tổng đài 9118:

+ Thuê bao trả trước Viettel kích hoạt trên 90 ngày và đang hoạt động 2 chiều.

+ Tài khoản gốc nhỏ hơn 1.000đ.

+ Muốn sử dụng tiếp tục dịch vụ thuê bao phải trả hết số tiền ứng trước đó.

+ Tiêu dùng tài khoản gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 100.000đ/tháng.

- Đăng ký sử dụng dịch vụ ứng tiền của Viettel

+ Soạn tin theo cú pháp: DK gửi 9118

+ Hủy dịch vụ ứng tiền Viettel soạn tin: HUY gửi 9118

*Lưu ý: Mỗi thuê bao được ứng 01 lần với hạn mức tương ứng dành cho thuê bao đó, nếu muốn ứng tiếp thuê bao phải nạp thẻ Viettel lần tiếp theo để hệ thống trừ hết số tiền mà thuê bao ứng trước đó.

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN] Nạp thẻ Viettel - Thoải mái ứng tiền - Không lo về phí

Kính gửi đến các quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của YGame Entertainment.

Từ ngày 26/08 - 06/09 Viettel đang có chương trình khuyến mãi dành cho các thuê bao Viettel cực kỳ hấp dẫn “Nạp thẻ Viettel - thoải mái ứng tiền - không lo về phí”

1.       Quy định chương trình khuyến mãi

Miễn phí ứng tiền cho các khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khi nạp game qua SMS Viettel từ 26/8 – 06/9.

Chỉ áp dụng cho thuê bao Viettel đã nạp game qua SMS Viettel trong năm 2021.

2.       Các bước thực hiện ứng tiền nạp game:

-          Bước 1: Ứng tiền vào tài khoản gốc theo 2 cách sau: qua tổng đài 911 hoặc tổng đài 9118

*Lưu ý: Chỉ miễn phí ứng tiền cho các thuê bao đã nạp game của YGAME qua SMS Viettel trong năm 2021.

-          Bước 2: Truy cập trang nạp tiền của YGAME , chọn Game > chọn hình thức thanh toán SMS Viettel > thực hiện thanh toán.

3.       Cách ứng tiền: chi tiết tại https://www.viettel3g4g.vn/Ung-tien-Viettel/   

a.       Ứng tiền Viettel qua tổng đài 911

- Bạn thực hiện thao tác trên bàn phím: Bấm *911# bấm OK (phím gọi đi).

- Số tiền ứng được cộng vào tài khoản chính là 5.000đ/lần.

- Đối tượng và điều kiện đăng ký dịch vụ ứng tiền Viettel:

+ Thuê bao Viettel đang hoạt động 2 chiều kích hoạt từ 90 ngày trở lên

+ Số tiền trong tài khoản chính phải dưới 300đ.

+ Thuê bao chỉ được ứng tiền tối đa 1 lần với mỗi lần nạp thẻ. Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì phải thanh toán hết số tiền mà thuê bao ứng trước đó.

b.      Ứng tiền Viettel qua tổng đài 9118

- Bạn có thể ứng trước từ 5.000đ – 50.000đ tùy thuộc vào điều kiện của từng thuê bao:

 

- Đối tượng và điều kiện ứng tiền Viettel qua tổng đài 9118:

+ Thuê bao trả trước Viettel kích hoạt trên 90 ngày và đang hoạt động 2 chiều.

+ Tài khoản gốc nhỏ hơn 1.000đ.

+ Muốn sử dụng tiếp tục dịch vụ thuê bao phải trả hết số tiền ứng trước đó.

+ Tiêu dùng tài khoản gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 100.000đ/tháng.

- Đăng ký sử dụng dịch vụ ứng tiền của Viettel

+ Soạn tin theo cú pháp: DK gửi 9118

+ Hủy dịch vụ ứng tiền Viettel soạn tin: HUY gửi 9118

*Lưu ý: Mỗi thuê bao được ứng 01 lần với hạn mức tương ứng dành cho thuê bao đó, nếu muốn ứng tiếp thuê bao phải nạp thẻ Viettel lần tiếp theo để hệ thống trừ hết số tiền mà thuê bao ứng trước đó.

TIN LIÊN QUAN