< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 13/09 - 19/09
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09 trên toàn server gồm:
1. Tranh Bá:
- Thời gian diễn ra: 12:00 ngày 14/09 - 23:59 ngày 19/09
- Phạm vi: 
CỤM 1 S1-S72-S73-S93
CỤM 2 S94-S99-S100-S102
CỤM 3 S103-S105-S106-S107
CỤM 4 S108-S109-S110

- Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại đây.
2. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Nạp:  từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
4. Tích Tiêu:  từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
5. Quà Ngày:  từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09.
6. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09.
7. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - KC Đấu Hạng: từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 14/09.
   - Tiêu Hao Quân Lương: từ 00h00 ngày 15/09 - 23h59 ngày 16/09.
   - Chiến Dịch & Chiêu Tài: từ 00h00 ngày 17/09 - 23h59 ngày 19/09.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 15/09.
9. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 17/09 - 23h59 ngày 19/09.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần Quà
Thể Lực 120 x50
Đá Vạn Năng x100 hoặc Đá Thần x20
Tinh Túc x1.000.000

 

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 13/09 - 19/09
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09 trên toàn server gồm:
1. Tranh Bá:
- Thời gian diễn ra: 12:00 ngày 14/09 - 23:59 ngày 19/09
- Phạm vi: 
CỤM 1 S1-S72-S73-S93
CỤM 2 S94-S99-S100-S102
CỤM 3 S103-S105-S106-S107
CỤM 4 S108-S109-S110

- Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại đây.
2. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Nạp:  từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
4. Tích Tiêu:  từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
5. Quà Ngày:  từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09.
6. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09.
7. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - KC Đấu Hạng: từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 14/09.
   - Tiêu Hao Quân Lương: từ 00h00 ngày 15/09 - 23h59 ngày 16/09.
   - Chiến Dịch & Chiêu Tài: từ 00h00 ngày 17/09 - 23h59 ngày 19/09.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 15/09.
9. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 17/09 - 23h59 ngày 19/09.
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 13/09 - 23h59 ngày 19/09. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần Quà
Thể Lực 120 x50
Đá Vạn Năng x100 hoặc Đá Thần x20
Tinh Túc x1.000.000

 

TIN LIÊN QUAN