< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 20/09 - 26/09
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09.
5. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - Rút Thẻ (Chiêu Mộ Tướng) : từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 21/09.
   - Vượt Ải Chính Tuyến: từ 00h00 ngày 22/09 - 23h59 ngày 23/09.
   - Mua Thể Lực: từ 00h00 ngày 24/09 - 23h59 ngày 26/09.
6. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 24/09 - 23h59 ngày 26/09.
7. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 24/09 - 23h59 ngày 26/09.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 22/09.
9. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09.
10. Vòng Quay Vật Phẩm:  từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09.
Phạm vi diễn ra: All Server
 
11. Kim Cương Rớt PB Chính Tuyến: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09.
12. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần quà
Thể Lực 120 x50
Kim Cương x10,000

 

 

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 20/09 - 26/09
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09.
5. Tích Lũy (Mục Tiêu):
   - Rút Thẻ (Chiêu Mộ Tướng) : từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 21/09.
   - Vượt Ải Chính Tuyến: từ 00h00 ngày 22/09 - 23h59 ngày 23/09.
   - Mua Thể Lực: từ 00h00 ngày 24/09 - 23h59 ngày 26/09.
6. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 24/09 - 23h59 ngày 26/09.
7. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 24/09 - 23h59 ngày 26/09.
8. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 22/09.
9. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09.
10. Vòng Quay Vật Phẩm:  từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09.
Phạm vi diễn ra: All Server
 
11. Kim Cương Rớt PB Chính Tuyến: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09.
12. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 20/09 - 23h59 ngày 26/09. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần quà
Thể Lực 120 x50
Kim Cương x10,000

 

 

TIN LIÊN QUAN