< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐỔI VẬT PHẨM TRUNG THU

ĐỔI VẬT PHẨM TRUNG THU

Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Đổi Vật Phẩm Trung Thu.

Nội dung: 
• Dùng nguyên liệu đổi nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.
• Mỗi vật phẩm có giới hạn lượt đổi trong suốt sự kiện.
• Mỗi đợt sự kiện, các vật phẩm và nguyên liệu đổi sẽ thay đổi khác nhau.

 

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - ĐỔI VẬT PHẨM TRUNG THU

ĐỔI VẬT PHẨM TRUNG THU

Tham gia: Vào biểu tượng >> chọn Đổi Vật Phẩm Trung Thu.

Nội dung: 
• Dùng nguyên liệu đổi nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.
• Mỗi vật phẩm có giới hạn lượt đổi trong suốt sự kiện.
• Mỗi đợt sự kiện, các vật phẩm và nguyên liệu đổi sẽ thay đổi khác nhau.

 

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN