< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 34)

TAM QUỐC TRANH BÁ

► Điều kiện mở: Các server đã ra mắt ít nhất 7 ngày và đạt Lv45.
► Tham Gia: Vào biểu tượng   hoặc vào biểu tượng Xuất Chinh >> chọn Tam Quốc Tranh Bá.

► Thời Gian:
- Từ 12h 09/11 - 23h59 14/11
- Hoạt động kéo dài đến hết CN, giao diện Tranh Bá tiếp tục mở thêm 1 ngày đến hết thứ 2 tuần kế tiếp để người chơi xem kết quả BXH.

► Hình Thức: đấu Quốc chiến liên server (chia theo cụm server).

► Thể Lệ: Đợt 34 chia ra làm 3 cụm:

TRANH BÁ (09/11 - 14/11)
CỤM 1 S1-S99
CỤM 2 S100-S111
CỤM 3 S112-S117

► Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại https://toandan3q.ygame.vn/huong-dan/1870

♦ Tùy vào từng thời điểm, các yêu cầu và nội dung sự kiện sẽ có thay đổi để phù hợp hơn tại thời điểm đó.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 34)

TAM QUỐC TRANH BÁ

► Điều kiện mở: Các server đã ra mắt ít nhất 7 ngày và đạt Lv45.
► Tham Gia: Vào biểu tượng   hoặc vào biểu tượng Xuất Chinh >> chọn Tam Quốc Tranh Bá.

► Thời Gian:
- Từ 12h 09/11 - 23h59 14/11
- Hoạt động kéo dài đến hết CN, giao diện Tranh Bá tiếp tục mở thêm 1 ngày đến hết thứ 2 tuần kế tiếp để người chơi xem kết quả BXH.

► Hình Thức: đấu Quốc chiến liên server (chia theo cụm server).

► Thể Lệ: Đợt 34 chia ra làm 3 cụm:

TRANH BÁ (09/11 - 14/11)
CỤM 1 S1-S99
CỤM 2 S100-S111
CỤM 3 S112-S117

► Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại https://toandan3q.ygame.vn/huong-dan/1870

♦ Tùy vào từng thời điểm, các yêu cầu và nội dung sự kiện sẽ có thay đổi để phù hợp hơn tại thời điểm đó.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN