< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 15/11 - 21/11
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11.
5. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 19/11 - 23h59 ngày 21/11.
6. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 19/11 - 23h59 ngày 21/11.
7. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 17/11.
8. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11
9. Rớt Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11
 
 
 
 
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần quà
Thể Lực  x50
Kim Cương x5,000
Vàng x 500,000,000

11. Hồ Cầu Nguyện: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11

 

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 15/11 - 21/11
Chuỗi sự kiện tuần này diễn ra từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11 trên toàn server gồm:
1. Nạp Đơn: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
2. Tích Nạp: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11. 0h hằng ngày reset mốc nạp.
3. Tích Tiêu: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11. 0h hằng ngày reset mốc tiêu.
4. Quà Ngày: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11.
5. TOP Nạp: từ 00h00 ngày 19/11 - 23h59 ngày 21/11.
6. Thần Tướng: từ 00h00 ngày 19/11 - 23h59 ngày 21/11.
7. Mua Theo Giờ: từ 00h00 - 23h59 ngày 17/11.
8. Đổi Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11
9. Rớt Vật Phẩm: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11
 
 
 
 
10. Phản Lợi Outgame: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11. Mỗi ngày người chơi sử dụng 400 YCoin sẽ nhận được quà gửi vào ngày hôm sau.
*Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Phần quà
Thể Lực  x50
Kim Cương x5,000
Vàng x 500,000,000

11. Hồ Cầu Nguyện: từ 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 21/11

 

TIN LIÊN QUAN