< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG (19/11 - 21/11)

THẦN TƯỚNG

- Tham gia: vào biểu tượng 

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 19/11 đến 23h59 21/11.

- Phạm vi: Tất cả server.
- Nội dung:

• Tham gia rút thẻ tướng có tỷ lệ nhận được tướng Lam và Tím.

• 1 lần rút nhận 10 điểm tích lũy.
• Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí.
• Tiêu hao KC để rút. Rút nhanh 10 lần giảm 10% KC.

- Phần thưởng:
• Điểm tích lũy đạt mốc 200-400-800-1200-1500 có thể nhận ngay rương thưởng.

• Kết thúc sự kiện, dựa vào TOP 10 BXH tích điểm phát thưởng gửi qua thư. Tích lũy tối thiểu đạt 30 điểm mới có thể tham gia BXH.

♦ Đặc biệt: Rương Thần Tướng tự chọn nhận 1 trong 3 tướng: Chân Cơ, Khương Duy, Tả Từ.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG (19/11 - 21/11)

THẦN TƯỚNG

- Tham gia: vào biểu tượng 

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 19/11 đến 23h59 21/11.

- Phạm vi: Tất cả server.
- Nội dung:

• Tham gia rút thẻ tướng có tỷ lệ nhận được tướng Lam và Tím.

• 1 lần rút nhận 10 điểm tích lũy.
• Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí.
• Tiêu hao KC để rút. Rút nhanh 10 lần giảm 10% KC.

- Phần thưởng:
• Điểm tích lũy đạt mốc 200-400-800-1200-1500 có thể nhận ngay rương thưởng.

• Kết thúc sự kiện, dựa vào TOP 10 BXH tích điểm phát thưởng gửi qua thư. Tích lũy tối thiểu đạt 30 điểm mới có thể tham gia BXH.

♦ Đặc biệt: Rương Thần Tướng tự chọn nhận 1 trong 3 tướng: Chân Cơ, Khương Duy, Tả Từ.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN