< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN PHẢN LỢI ĐẶC BIỆT

Nhân dịp ra mắt bản cập nhật mới, NPH YGame muốn gởi đến các Chúa công sự kiện Phản Lợi Đặc Biệt.

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/110

- Phạm vi: Toàn server

- Nội dung:
• Chúa công quy đổi thành công YCoin vào game theo các mốc yêu cầu sẽ nhận được phần quà phản lợi hấp dẫn.

PHẦN QUÀ
Nước Mắt 200,000
Vàng 1,000,000,000
Kim Cương Nạp Phản Hồi 50% - 2000 Kim Cương

- Kim Cương Nạp sẽ tính vào Tích Nạp, Nạp Đơn nhận các phần quà ingame như khi Chúa Công sử dụng YCoin. Kim Cương Nạp có thể để trong thư, khi nhận thư mới tính vào sự kiện ingame vì thế có thể tích lũy. Cố định mỗi ngày trước 12h:00 kĩ thuật sẽ gởi 2000 Kim Cương Nạp.

- NẾU SỬ DỤNG 1600 YCOIN TRONG NGÀY SẼ ĐƯỢC TẶNG 1 PHẦN QUÀ KIM CƯƠNG NẠP (4000 KIM CƯƠNG). KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN TRONG NGÀY.

Mỗi ngày nếu Chúa Công sử dụng 800 YCoin sẽ được kĩ thuật tổng kết và gởi quà vào ngày hôm sau.

(VD: Ngày 15/11 Chúa Công dùng 800 YCoin => ngày 16/11 kĩ thuật tổng kết và gởi quà vào thư).

Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu. Thời gian diễn ra bắt đầu từ ngày 02/08 - 08/08.

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN PHẢN LỢI ĐẶC BIỆT

Nhân dịp ra mắt bản cập nhật mới, NPH YGame muốn gởi đến các Chúa công sự kiện Phản Lợi Đặc Biệt.

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 22/11 - 23h59 ngày 28/110

- Phạm vi: Toàn server

- Nội dung:
• Chúa công quy đổi thành công YCoin vào game theo các mốc yêu cầu sẽ nhận được phần quà phản lợi hấp dẫn.

PHẦN QUÀ
Nước Mắt 200,000
Vàng 1,000,000,000
Kim Cương Nạp Phản Hồi 50% - 2000 Kim Cương

- Kim Cương Nạp sẽ tính vào Tích Nạp, Nạp Đơn nhận các phần quà ingame như khi Chúa Công sử dụng YCoin. Kim Cương Nạp có thể để trong thư, khi nhận thư mới tính vào sự kiện ingame vì thế có thể tích lũy. Cố định mỗi ngày trước 12h:00 kĩ thuật sẽ gởi 2000 Kim Cương Nạp.

- NẾU SỬ DỤNG 1600 YCOIN TRONG NGÀY SẼ ĐƯỢC TẶNG 1 PHẦN QUÀ KIM CƯƠNG NẠP (4000 KIM CƯƠNG). KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN TRONG NGÀY.

Mỗi ngày nếu Chúa Công sử dụng 800 YCoin sẽ được kĩ thuật tổng kết và gởi quà vào ngày hôm sau.

(VD: Ngày 15/11 Chúa Công dùng 800 YCoin => ngày 16/11 kĩ thuật tổng kết và gởi quà vào thư).

Lưu ý: Số YCoin sử dụng chỉ tính trong ngày (CÓ CỘNG DỒN), qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu. Thời gian diễn ra bắt đầu từ ngày 02/08 - 08/08.

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN