< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG (26/11 - 28/11)

THẦN TƯỚNG

- Tham gia: vào biểu tượng 

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 26/11 đến 23h59 28/11.

- Phạm vi: Tất cả server.
- Nội dung:

• Tham gia rút thẻ tướng có tỷ lệ nhận được tướng Lam và Tím.

• 1 lần rút nhận 10 điểm tích lũy.
• Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí.
• Tiêu hao KC để rút. Rút nhanh 10 lần giảm 10% KC.

- Phần thưởng:
• Điểm tích lũy đạt mốc 400-800-1200-1500 có thể nhận ngay rương thưởng.

 

THƯỞNG ĐẠT MỐC
TÍCH LŨY PHẦN QUÀ SỐ LƯỢNG
400 điểm Rương Hồn Thạch Bền Né x1
Vẫn Thạch x5
800 điểm Rương Hồn Thạch Bền Né x1
Vẫn Thạch x10
1200 điểm Rương Hồn Thạch Bền Né x3
Vẫn Thạch x15
1500 điểm Rương Hồn Thạch Bền Né x5
Vẫn Thạch x30

 

• Kết thúc sự kiện, dựa vào TOP 10 BXH tích điểm phát thưởng gửi qua thư. Tích lũy tối thiểu đạt 30 điểm mới có thể tham gia BXH.

THƯỞNG HẠNG
HẠNG PHẦN QUÀ SỐ LƯỢNG
Hạng 1 Rương Tướng Vàng Tự Chọn x1
Nước Mắt 30,000
Hạng 2 Rương Thần Tướng Đỏ Tự Chọn x1
Nước Mắt 20,000
Hạng 3 Rương Thần Tướng Tím x1
Nước Mắt 14,000
Hạng 4-10 Thần Tướng Tím Tự Chọn x1
Nước Mắt 10,000

♦ Đặc biệt: Rương Thần Tướng tự chọn nhận 1 trong 3 tướng: Chân Cơ, Khương Duy, Tả Từ.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - CHIÊU MỘ NHẬN THẦN TƯỚNG (26/11 - 28/11)

THẦN TƯỚNG

- Tham gia: vào biểu tượng 

- Thời gian diễn ra: từ 00h00 26/11 đến 23h59 28/11.

- Phạm vi: Tất cả server.
- Nội dung:

• Tham gia rút thẻ tướng có tỷ lệ nhận được tướng Lam và Tím.

• 1 lần rút nhận 10 điểm tích lũy.
• Mỗi ngày có 1 lượt rút miễn phí.
• Tiêu hao KC để rút. Rút nhanh 10 lần giảm 10% KC.

- Phần thưởng:
• Điểm tích lũy đạt mốc 400-800-1200-1500 có thể nhận ngay rương thưởng.

 

THƯỞNG ĐẠT MỐC
TÍCH LŨY PHẦN QUÀ SỐ LƯỢNG
400 điểm Rương Hồn Thạch Bền Né x1
Vẫn Thạch x5
800 điểm Rương Hồn Thạch Bền Né x1
Vẫn Thạch x10
1200 điểm Rương Hồn Thạch Bền Né x3
Vẫn Thạch x15
1500 điểm Rương Hồn Thạch Bền Né x5
Vẫn Thạch x30

 

• Kết thúc sự kiện, dựa vào TOP 10 BXH tích điểm phát thưởng gửi qua thư. Tích lũy tối thiểu đạt 30 điểm mới có thể tham gia BXH.

THƯỞNG HẠNG
HẠNG PHẦN QUÀ SỐ LƯỢNG
Hạng 1 Rương Tướng Vàng Tự Chọn x1
Nước Mắt 30,000
Hạng 2 Rương Thần Tướng Đỏ Tự Chọn x1
Nước Mắt 20,000
Hạng 3 Rương Thần Tướng Tím x1
Nước Mắt 14,000
Hạng 4-10 Thần Tướng Tím Tự Chọn x1
Nước Mắt 10,000

♦ Đặc biệt: Rương Thần Tướng tự chọn nhận 1 trong 3 tướng: Chân Cơ, Khương Duy, Tả Từ.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN