< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 35)

TAM QUỐC TRANH BÁ

► Điều kiện mở: Các server đã ra mắt ít nhất 7 ngày và đạt Lv45.
► Tham Gia: Vào biểu tượng   hoặc vào biểu tượng Xuất Chinh >> chọn Tam Quốc Tranh Bá.

► Thời Gian:
- Từ 12h 23/11 - 23h59 28/11
- Hoạt động kéo dài đến hết CN, giao diện Tranh Bá tiếp tục mở thêm 1 ngày đến hết thứ 2 tuần kế tiếp để người chơi xem kết quả BXH.

► Hình Thức: đấu Quốc chiến liên server (chia theo cụm server).

► Thể Lệ: Đợt 35 chia ra làm 2 cụm:

TRANH BÁ (23/11 - 28/11)
CỤM 1 S1-S99
CỤM 2 S100-S111
S112-S117
S118-S119-S120

- Mỗi cụm sau khi kết thúc, TOP 10 mỗi cụm sẽ nhận được 1 phần quà tương đương phần thưởng xếp hạng thông qua thư.
- Phần quà sẽ được kĩ thuật gởi vào hòm thư vào ngày 29/11 trước 12:00.

► Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại https://toandan3q.ygame.vn/huong-dan/1870

♦ Tùy vào từng thời điểm, các yêu cầu và nội dung sự kiện sẽ có thay đổi để phù hợp hơn tại thời điểm đó.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TAM QUỐC TRANH BÁ (ĐỢT 35)

TAM QUỐC TRANH BÁ

► Điều kiện mở: Các server đã ra mắt ít nhất 7 ngày và đạt Lv45.
► Tham Gia: Vào biểu tượng   hoặc vào biểu tượng Xuất Chinh >> chọn Tam Quốc Tranh Bá.

► Thời Gian:
- Từ 12h 23/11 - 23h59 28/11
- Hoạt động kéo dài đến hết CN, giao diện Tranh Bá tiếp tục mở thêm 1 ngày đến hết thứ 2 tuần kế tiếp để người chơi xem kết quả BXH.

► Hình Thức: đấu Quốc chiến liên server (chia theo cụm server).

► Thể Lệ: Đợt 35 chia ra làm 2 cụm:

TRANH BÁ (23/11 - 28/11)
CỤM 1 S1-S99
CỤM 2 S100-S111
S112-S117
S118-S119-S120

- Mỗi cụm sau khi kết thúc, TOP 10 mỗi cụm sẽ nhận được 1 phần quà tương đương phần thưởng xếp hạng thông qua thư.
- Phần quà sẽ được kĩ thuật gởi vào hòm thư vào ngày 29/11 trước 12:00.

► Quy tắc: Xem thêm quy tắc Quốc chiến và Tranh Bá Kinh Châu tại https://toandan3q.ygame.vn/huong-dan/1870

♦ Tùy vào từng thời điểm, các yêu cầu và nội dung sự kiện sẽ có thay đổi để phù hợp hơn tại thời điểm đó.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN