TIN TỨC
[TOÀN DÂN 3Q] CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN VIP
01-06-2020
Tặng code tháng toàn dân và quà tri ân người chơi VIP
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S17 ĐIỂN VI - 9H00 01/06/2020
01-06-2020
Ra mắt máy chủ S17 Điển Vi - 9h00 ngày 01/06/2020
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S16 TÀO HỒNG - 9H00 31/05/2020
30-05-2020
Ra mắt máy chủ S16 Tào Hồng - 9h00 ngày 31/05/2020
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S15 TÀO NHÂN - 9H00 30/05/2020
29-05-2020
Ra mắt máy chủ S15 Tào Nhân - 9h00 ngày 30/05/2020
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S14 HẠ HẦU UYÊN - 9H00 29/05/2020
28-05-2020
Ra mắt máy chủ S14 Hạ Hầu Uyên - 9h00 ngày 29/05/2020
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S13 HẠ HẦU ĐÔN - 9H00 28/05/2020
28-05-2020
Ra mắt máy chủ S13 Hạ Hầu Đôn - 9h00 ngày 28/05/2020
TIN TỨC
[TOÀN DÂN 3Q] CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN VIP
01-06-2020
Tặng code tháng toàn dân và quà tri ân người chơi VIP
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S17 ĐIỂN VI - 9H00 01/06/2020
01-06-2020
Ra mắt máy chủ S17 Điển Vi - 9h00 ngày 01/06/2020
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S16 TÀO HỒNG - 9H00 31/05/2020
30-05-2020
Ra mắt máy chủ S16 Tào Hồng - 9h00 ngày 31/05/2020
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S15 TÀO NHÂN - 9H00 30/05/2020
29-05-2020
Ra mắt máy chủ S15 Tào Nhân - 9h00 ngày 30/05/2020
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S14 HẠ HẦU UYÊN - 9H00 29/05/2020
28-05-2020
Ra mắt máy chủ S14 Hạ Hầu Uyên - 9h00 ngày 29/05/2020
[TOÀN DÂN 3Q] RA MẮT S13 HẠ HẦU ĐÔN - 9H00 28/05/2020
28-05-2020
Ra mắt máy chủ S13 Hạ Hầu Đôn - 9h00 ngày 28/05/2020