< [TOÀN DÂN 3Q] THẺ PHÚC LỢI VÀ GÓI ĐẶC BIỆT

THẺ PHÚC LỢI VÀ GÓI ĐẶC BIỆT

Bên cạnh gói Kim Cương, Chúa công có thể quy đổi các gói đặc biệt gồm Thẻ Phúc Lợi, Thẻ Tháng, Thẻ Vĩnh Viễn, gói Thượng Tướng Lệnh, gói Khoáng Vận Tiêu và gói Thăng Cấp.

 

► CÁCH MUA GÓI ĐẶC BIỆT:

 • Bước 1: đăng nhập tài khoản vào trang nạp duy nhất của game Toàn Dân Tam Quốc: https://nap.ygame.vn

 • Bước 2: chọn server và nhân vật

 • Bước 3: chọn hình thức thanh toán

 • Bước 4: chọn “Gói Đặc Biệt”

 • Bước 5: chọn gói cần mua và bấm Xác Nhận

 • Bước 6: hoàn thành các bước thanh toán

 • Bước 7: đăng nhập vào game và kiểm tra Hòm Thư để nhận gói nạp

*Lưu ý: Thẻ Phúc Lợi, Thẻ Tháng, Thẻ Vĩnh Viễn chỉ có thể mua bằng hình thức thanh toán YCoin.

Xem chi tiết hướng dẫn nạp tại đây.

 

► ĐIỀU KIỆN MUA GÓI ĐẶC BIỆT:

Cần thỏa mãn 2 điều kiện Level nhân vật + cấp VIP sẽ mở nhiều gói đặc biệt hơn.

 

 Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] THẺ PHÚC LỢI VÀ GÓI ĐẶC BIỆT

THẺ PHÚC LỢI VÀ GÓI ĐẶC BIỆT

Bên cạnh gói Kim Cương, Chúa công có thể quy đổi các gói đặc biệt gồm Thẻ Phúc Lợi, Thẻ Tháng, Thẻ Vĩnh Viễn, gói Thượng Tướng Lệnh, gói Khoáng Vận Tiêu và gói Thăng Cấp.

 

► CÁCH MUA GÓI ĐẶC BIỆT:

 • Bước 1: đăng nhập tài khoản vào trang nạp duy nhất của game Toàn Dân Tam Quốc: https://nap.ygame.vn

 • Bước 2: chọn server và nhân vật

 • Bước 3: chọn hình thức thanh toán

 • Bước 4: chọn “Gói Đặc Biệt”

 • Bước 5: chọn gói cần mua và bấm Xác Nhận

 • Bước 6: hoàn thành các bước thanh toán

 • Bước 7: đăng nhập vào game và kiểm tra Hòm Thư để nhận gói nạp

*Lưu ý: Thẻ Phúc Lợi, Thẻ Tháng, Thẻ Vĩnh Viễn chỉ có thể mua bằng hình thức thanh toán YCoin.

Xem chi tiết hướng dẫn nạp tại đây.

 

► ĐIỀU KIỆN MUA GÓI ĐẶC BIỆT:

Cần thỏa mãn 2 điều kiện Level nhân vật + cấp VIP sẽ mở nhiều gói đặc biệt hơn.

 

 Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN