< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TRI ÂN VIP

TRI ÂN VIP

Chương trình Tri Ân VIP diễn ra hàng tháng để ghi nhận những đóng góp của người chơi dành cho game Toàn Dân Tam Quốc. Sau mỗi tháng, BĐH sẽ tổng kết và gửi phần quà tri ân đến người chơi dù VIP hay không VIP.

► Thời gian diễn ra: Mỗi tháng.

► Thời gian gửi quà: Trong vòng 10 ngày đầu tháng kế tiếp.

► Phần quà gồm:

♦ Lưu ý:
- Mốc nạp 0 tặng Code chung Tháng là code dành cho tất cả người chơi. Hạn sử dụng code tháng đến ngày cuối cùng tháng đó.
- Các phần quà tại mốc nạp từ 200 YCoin đến 50.000+ YCoin sẽ gửi thông qua Thư trong game.
- Quà tri ân VIP mỗi tháng phải có phát sinh nạp mới đạt mốc thì mới có thể nhận quà.
- Căn cứ vào tổng YCoin nạp trong tháng, người chơi nhận quà tại mốc cao nhất đạt được, không nhận cộng dồn các mốc thấp hơn.
- Chỉ tính YCoin quy đổi vào game Toàn Dân Tam Quốc.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - TRI ÂN VIP

TRI ÂN VIP

Chương trình Tri Ân VIP diễn ra hàng tháng để ghi nhận những đóng góp của người chơi dành cho game Toàn Dân Tam Quốc. Sau mỗi tháng, BĐH sẽ tổng kết và gửi phần quà tri ân đến người chơi dù VIP hay không VIP.

► Thời gian diễn ra: Mỗi tháng.

► Thời gian gửi quà: Trong vòng 10 ngày đầu tháng kế tiếp.

► Phần quà gồm:

♦ Lưu ý:
- Mốc nạp 0 tặng Code chung Tháng là code dành cho tất cả người chơi. Hạn sử dụng code tháng đến ngày cuối cùng tháng đó.
- Các phần quà tại mốc nạp từ 200 YCoin đến 50.000+ YCoin sẽ gửi thông qua Thư trong game.
- Quà tri ân VIP mỗi tháng phải có phát sinh nạp mới đạt mốc thì mới có thể nhận quà.
- Căn cứ vào tổng YCoin nạp trong tháng, người chơi nhận quà tại mốc cao nhất đạt được, không nhận cộng dồn các mốc thấp hơn.
- Chỉ tính YCoin quy đổi vào game Toàn Dân Tam Quốc.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN