< [TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VINH DANH VIP

VINH DANH VIP

Nhằm tri ân đến toàn thể Chúa công, đặc biệt là VIP. Trong server, Chúa công đạt cấp VIP theo sự kiện yêu cầu thì Chúa công và server của mình sẽ nhận được phần thưởng.
► Thời hạn: Vĩnh viễn.
► Thời gian gửi quà: gửi Thư ingame trong vòng 1-2 ngày sau khi có Chúa công lên cấp VIP 12+.

• Các VIP đã đạt hoặc đã qua mốc thì vẫn sẽ được gửi bù.
• Tiếp tục tăng đến cấp VIP nào sẽ được nhận tiếp quà cấp VIP đó.
• Quà trong server: cộng dồn nếu server có nhiều VIP 12+.
• Quà tất cả server: cộng dồn nếu toàn game có nhiều VIP 14+.

► Phần quà gồm:

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] SỰ KIỆN - VINH DANH VIP

VINH DANH VIP

Nhằm tri ân đến toàn thể Chúa công, đặc biệt là VIP. Trong server, Chúa công đạt cấp VIP theo sự kiện yêu cầu thì Chúa công và server của mình sẽ nhận được phần thưởng.
► Thời hạn: Vĩnh viễn.
► Thời gian gửi quà: gửi Thư ingame trong vòng 1-2 ngày sau khi có Chúa công lên cấp VIP 12+.

• Các VIP đã đạt hoặc đã qua mốc thì vẫn sẽ được gửi bù.
• Tiếp tục tăng đến cấp VIP nào sẽ được nhận tiếp quà cấp VIP đó.
• Quà trong server: cộng dồn nếu server có nhiều VIP 12+.
• Quà tất cả server: cộng dồn nếu toàn game có nhiều VIP 14+.

► Phần quà gồm:

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN