< [TOÀN DÂN 3Q] BẢO TRÌ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NGÀY 08/07

BẢO TRÌ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 08/07

► Thời gian bảo trì dự kiến: 09h00 đến 12h00 ngày 08/07/2020
Thời gian trên chỉ là dự kiến, có thể nhanh hoặc lâu hơn dự kiến nha các chúa công.

► Phạm vi: Toàn bộ máy chủ và kênh đăng nhập game, kênh nạp thẻ sẽ không vào được trong thời gian này.

► Nội dung cập nhật:

1. Mở tướng mới Chân Cơ.

2. Mở tướng mới Tả Từ.

3. Shop Đại Tiệc: thêm 2 tướng Chân Cơ, Tả Từ vào Shop với giá bán 300 Xu Vui Nhộn.

4. Mở Thần binh Nỏ Lạc Nhạn.

5. Thu Hồi Tướng: sau khi thu hồi, trả lại tài nguyên từ 85% điều chỉnh thành 100%.
6. Thể Lực: điều chỉnh số lượng KC tiêu tại 1 số lượt nhất định.
7. Tranh Bá: điều chỉnh số lượng KC tiêu khi mua Quân Lương.
8. Nội Chính: Thay đổi cơ chế tính KC tiêu mua EXP Nội Chính.
9. Boss Thế Giới: Điều chỉnh lượt mua thêm căn cứ vào cấp VIP.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] BẢO TRÌ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NGÀY 08/07

BẢO TRÌ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 08/07

► Thời gian bảo trì dự kiến: 09h00 đến 12h00 ngày 08/07/2020
Thời gian trên chỉ là dự kiến, có thể nhanh hoặc lâu hơn dự kiến nha các chúa công.

► Phạm vi: Toàn bộ máy chủ và kênh đăng nhập game, kênh nạp thẻ sẽ không vào được trong thời gian này.

► Nội dung cập nhật:

1. Mở tướng mới Chân Cơ.

2. Mở tướng mới Tả Từ.

3. Shop Đại Tiệc: thêm 2 tướng Chân Cơ, Tả Từ vào Shop với giá bán 300 Xu Vui Nhộn.

4. Mở Thần binh Nỏ Lạc Nhạn.

5. Thu Hồi Tướng: sau khi thu hồi, trả lại tài nguyên từ 85% điều chỉnh thành 100%.
6. Thể Lực: điều chỉnh số lượng KC tiêu tại 1 số lượt nhất định.
7. Tranh Bá: điều chỉnh số lượng KC tiêu khi mua Quân Lương.
8. Nội Chính: Thay đổi cơ chế tính KC tiêu mua EXP Nội Chính.
9. Boss Thế Giới: Điều chỉnh lượt mua thêm căn cứ vào cấp VIP.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN