< [TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 25: DUONGQUA - S1

VINH DANH VIP 25: DUONGQUA - S1

Toàn Dân Tam Quốc đã xuất hiện VIP 25 đầu tiên toàn server là duongqua tại S1.  Cùng chung vui và Vinh Danh VIP 25 duongqua với NPH, Toàn Dân Tam Quốc sẽ tiến hành phát quà cho toàn dân Tam Quốc.

Chi tiết quà:

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] VINH DANH VIP 25: DUONGQUA - S1

VINH DANH VIP 25: DUONGQUA - S1

Toàn Dân Tam Quốc đã xuất hiện VIP 25 đầu tiên toàn server là duongqua tại S1.  Cùng chung vui và Vinh Danh VIP 25 duongqua với NPH, Toàn Dân Tam Quốc sẽ tiến hành phát quà cho toàn dân Tam Quốc.

Chi tiết quà:

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN