< [TOÀN DÂN 3Q] CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI (02/02)

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI

► Thời gian bảo trì dự kiến: 09h00 đến 12h00 ngày 02/02/2021
Thời gian trên chỉ là dự kiến, có thể nhanh hoặc lâu hơn dự kiến nha các chúa công.

► Phạm vi: Toàn bộ máy chủ và kênh đăng nhập game, kênh nạp thẻ sẽ không vào được trong thời gian này.

► Nội dung cập nhật:

1. Mở 2 tướng mới, tư chất Hiếm: Lý Thuấn Thần và Mundeok

- Lý Thuấn Thần trang bị Thần Binh-Vân Kiếm kích hoạt kĩ năng Yểm Mạc.

- Mundeok trang bị Thần Binh-Ỷ Thiên Kiếm kích hoạt kĩ năng Thủy Thuẫn.

 

2. Tính năng mới: Dung Luyện

- Tham gia: vào biểu tượng 
- Điều kiện: Phải có ít nhất 5 Thần binh đạt Lv396 mới mở tính năng này.
- Dung Luyện yêu cầu nguyên liệu Thần binh và Vàng, giúp gia tăng các thuộc tính nhân vật.

- Có 100 cấp Dung Luyện, Exp yêu cầu cho mỗi cấp đều là 5000.
- Thuộc tính tăng thêm:

• Phác Ngọc: 1 điểm
• Viêm Ngọc: 2 điểm
• Minh Ngọc: 3 điểm
• Tiên Ngọc: 4 điểm
• Vô Ngọc: 5 điểm
• Sắc Ngọc: 6 điểm

- Dung Luyện khi đạt cấp tối đa đó là tổng Lực Chiến, Tiên Thủ và các thuộc tính được cộng thêm (không cộng dồn).
- Ngoài ra còn có các rương Dung Luyện I, II, III, IV, V, VI với lần lượt điểm Exp nhận được 50, 100, 200, 300, 400, 500. Rương Dung Luyện có thể nhận được tại các sự kiện hoặc Đổi Vật Phẩm mỗi tuần.

 

3. Đạo cụ mới: Phù Ma Thánh Quyết

- Phù ma Thánh Quyết sẽ được cộng 2 thuộc tính trong 1 Phù ma, nhiều sự lựa chọn hơn giúp Chúa công sáng tạo hơn trong việc sắp xếp đội hình.

- Có 4 loại rương, mở rương sẽ nhận ngẫu nhiên sách thuộc tính Phù ma tương ứng:

- Rương Phù Ma Thánh Quyết có thể mua tại Thương tiệm → Trang bị → Khác và nhận tại các sự kiện ingame.

4. Sự kiện Thần Tướng :

- Thêm cả 3 tướng Lý Thuấn ThầnMundeok Nhạc Tiến vào Rương Thần Tướng.
- Lưu ý: Điều chỉnh sự kiện này, yêu cầu người chơi phải nạp ít nhất 400 Kim Cương mới có thể tham gia Thần Tướng (Vẫn tính nạp từ các sự kiện Tích Nạp, Nạp Đơn, Nạp Mỗi Ngày và Đại Tiệc).

 

5. Shop Đại Tiệc:

- Thêm Lý Thuấn ThầnMundeok (1000 Xu Vui Nhộn).

 

► Chuỗi sự kiện mừng phiên bản mới: 

1. Quà cập nhật PBM: Gửi thư toàn server sau bảo trì ngày 02/02.

2. Quà tặng mỗi ngày: Gửi thư toàn server, mỗi ngày từ 02/02 đến 05/02.

3. Vòng Quay Kim Cương: Sau bảo trì đến 23h59 ngày 02/02.

4. Hồ Cầu Nguyện: từ 00h00 ngày 03/02 - 23h59 ngày 04/02.

*Lưu ý: Điều chỉnh phần thưởng, thêm 4 Rương Thánh Quyết vào sự kiện.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI (02/02)

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI

► Thời gian bảo trì dự kiến: 09h00 đến 12h00 ngày 02/02/2021
Thời gian trên chỉ là dự kiến, có thể nhanh hoặc lâu hơn dự kiến nha các chúa công.

► Phạm vi: Toàn bộ máy chủ và kênh đăng nhập game, kênh nạp thẻ sẽ không vào được trong thời gian này.

► Nội dung cập nhật:

1. Mở 2 tướng mới, tư chất Hiếm: Lý Thuấn Thần và Mundeok

- Lý Thuấn Thần trang bị Thần Binh-Vân Kiếm kích hoạt kĩ năng Yểm Mạc.

- Mundeok trang bị Thần Binh-Ỷ Thiên Kiếm kích hoạt kĩ năng Thủy Thuẫn.

 

2. Tính năng mới: Dung Luyện

- Tham gia: vào biểu tượng 
- Điều kiện: Phải có ít nhất 5 Thần binh đạt Lv396 mới mở tính năng này.
- Dung Luyện yêu cầu nguyên liệu Thần binh và Vàng, giúp gia tăng các thuộc tính nhân vật.

- Có 100 cấp Dung Luyện, Exp yêu cầu cho mỗi cấp đều là 5000.
- Thuộc tính tăng thêm:

• Phác Ngọc: 1 điểm
• Viêm Ngọc: 2 điểm
• Minh Ngọc: 3 điểm
• Tiên Ngọc: 4 điểm
• Vô Ngọc: 5 điểm
• Sắc Ngọc: 6 điểm