< [TOÀN DÂN 3Q] THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN FACEBOOK

CẬP NHẬT THÔNG TIN
TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

Quý Chúa công thân mến,

Các tài khoản đăng nhập nhanh thông qua Facebook được tạo từ ngày 21/05/2021 trở về trước cần cập nhật đầy đủ thông tin Mật khẩuEmail để bảo mật tài khoản tốt hơn, các Đại hiệp vui lòng thực hiện cập nhật từ 21/05 - 10h ngày 04/06 (sau 10h ngày 04/06 tài khoản Facebook có khả năng không thể đăng nhập game nữa).

Từ 11h ngày 04/06, Đại hiệp vui lòng thực hiện liên kết tài khoản Facebook đó vào tài khoản game một lần nữa bằng cách truy cập vào trang https://ygame.vn/account → Tài Khoản → Liên kết ngay Facebook.

♦ CÁCH 1: 

• Bước 1: Trong giao diện game, nhấp vào biểu tượng YGame → hiện ra popup, bên cột trái chọn Tài Khoản

• Bước 2: Tại mục Tài Khoản → cập nhật Email → chọn Kích Hoạt → chọn Cập Nhật → đăng nhập vào Email đó và bấm Kích hoạt trong mail vừa nhận được từ YGame

• Bước 3: Tại mục Mật Khẩu → điền 2 lần mật khẩu giống nhau → chọn Cập Nhật

*Lưu ý: Sau khi tạo Mật Khẩu, Chúa công có thể dễ dàng đăng nhập vào game bằng tên tài khoản có dạng ygamexxxxmật khẩu vừa tạo thay cho đăng nhập nhanh bằng Facebook. Khi cần đổi mật khẩu, vào lại mục Tài Khoản → Mật Khẩu → điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới.

♦ CÁCH 2: 

• Bước 1: Truy cập vào trang tài khoản YGame https://ygame.vn/account

• Bước 2: Chọn mục Tài Khoản → cập nhật Email → chọn Kích Hoạt → chọn Cập Nhật → đăng nhập vào Email đó và bấm Kích hoạt trong mail vừa nhận được từ YGame

• Bước 3: Chọn Cập Nhật Mật Khẩu → điền 2 lần mật khẩu giống nhau → chọn Xác Nhận

*Lưu ý: Sau khi tạo Mật Khẩu, Chúa công có thể dễ dàng đăng nhập vào game bằng tên tài khoản có dạng ygamexxxxmật khẩu vừa tạo thay cho đăng nhập nhanh bằng Facebook. Khi cần đổi mật khẩu, vào lại mục Tài Khoản → Đổi Mật Khẩu → điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới.

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN FACEBOOK

CẬP NHẬT THÔNG TIN
TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP FACEBOOK

Quý Chúa công thân mến,

Các tài khoản đăng nhập nhanh thông qua Facebook được tạo từ ngày 21/05/2021 trở về trước cần cập nhật đầy đủ thông tin Mật khẩuEmail để bảo mật tài khoản tốt hơn, các Đại hiệp vui lòng thực hiện cập nhật từ 21/05 - 10h ngày 04/06 (sau 10h ngày 04/06 tài khoản Facebook có khả năng không thể đăng nhập game nữa).

Từ 11h ngày 04/06, Đại hiệp vui lòng thực hiện liên kết tài khoản Facebook đó vào tài khoản game một lần nữa bằng cách truy cập vào trang https://ygame.vn/account → Tài Khoản → Liên kết ngay Facebook.

♦ CÁCH 1: 

• Bước 1: Trong giao diện game, nhấp vào biểu tượng YGame → hiện ra popup, bên cột trái chọn Tài Khoản

• Bước 2: Tại mục Tài Khoản → cập nhật Email → chọn Kích Hoạt → chọn Cập Nhật → đăng nhập vào Email đó và bấm Kích hoạt trong mail vừa nhận được từ YGame

• Bước 3: Tại mục Mật Khẩu → điền 2 lần mật khẩu giống nhau → chọn Cập Nhật

*Lưu ý: Sau khi tạo Mật Khẩu, Chúa công có thể dễ dàng đăng nhập vào game bằng tên tài khoản có dạng ygamexxxxmật khẩu vừa tạo thay cho đăng nhập nhanh bằng Facebook. Khi cần đổi mật khẩu, vào lại mục Tài Khoản → Mật Khẩu → điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới.

♦ CÁCH 2: 

• Bước 1: Truy cập vào trang tài khoản YGame https://ygame.vn/account

• Bước 2: Chọn mục Tài Khoản → cập nhật Email → chọn Kích Hoạt → chọn Cập Nhật → đăng nhập vào Email đó và bấm Kích hoạt trong mail vừa nhận được từ YGame

• Bước 3: Chọn Cập Nhật Mật Khẩu → điền 2 lần mật khẩu giống nhau → chọn Xác Nhận

*Lưu ý: Sau khi tạo Mật Khẩu, Chúa công có thể dễ dàng đăng nhập vào game bằng tên tài khoản có dạng ygamexxxxmật khẩu vừa tạo thay cho đăng nhập nhanh bằng Facebook. Khi cần đổi mật khẩu, vào lại mục Tài Khoản → Đổi Mật Khẩu → điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới.

TIN LIÊN QUAN