< [TOÀN DÂN 3Q] CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI (04/06)

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI

► Thời gian bảo trì dự kiến: 10h00 đến 15h00 ngày 04/06/2021
Thời gian trên chỉ là dự kiến, có thể nhanh hoặc lâu hơn dự kiến nha các chúa công.

► Phạm vi: Toàn bộ máy chủ và kênh đăng nhập game, kênh nạp thẻ sẽ không vào được trong thời gian này.

► Nội dung cập nhật:

1. Điều chỉnh Tranh Bá Tam Quốc:

- Thủ thắng: +1 điểm.
- Giới hạn điểm thủ thắng mỗi ngày: +300 điểm. Các lần thủ thắng sau sẽ không được thêm điểm.

2. Mở giới hạn Tinh Túc:

- Mở giới hạn Tinh Túc thêm 4 trang theo thứ tự lần lượt: Thanh Long Bậc II, Huyền Vũ Bậc II, Bạch Hổ Bậc II, Chu Tước Bậc II.
- 4 trang giới hạn này sẽ có gia tăng thêm 1 thuộc tính mới là Bền.

3. Cập nhật thêm thuộc tính Bền:

- Giúp tăng khả năng sống sót của đội hình khi tham gia vượt ải và các trận giao đấu, giúp lối chơi thêm phần cơ động.
- Giảm tỉ lệ % bạo kích từ đối phương tác động lên đội hình.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN 3Q] CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI (04/06)

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI

► Thời gian bảo trì dự kiến: 10h00 đến 15h00 ngày 04/06/2021
Thời gian trên chỉ là dự kiến, có thể nhanh hoặc lâu hơn dự kiến nha các chúa công.

► Phạm vi: Toàn bộ máy chủ và kênh đăng nhập game, kênh nạp thẻ sẽ không vào được trong thời gian này.

► Nội dung cập nhật:

1. Điều chỉnh Tranh Bá Tam Quốc:

- Thủ thắng: +1 điểm.
- Giới hạn điểm thủ thắng mỗi ngày: +300 điểm. Các lần thủ thắng sau sẽ không được thêm điểm.

2. Mở giới hạn Tinh Túc:

- Mở giới hạn Tinh Túc thêm 4 trang theo thứ tự lần lượt: Thanh Long Bậc II, Huyền Vũ Bậc II, Bạch Hổ Bậc II, Chu Tước Bậc II.
- 4 trang giới hạn này sẽ có gia tăng thêm 1 thuộc tính mới là Bền.

3. Cập nhật thêm thuộc tính Bền:

- Giúp tăng khả năng sống sót của đội hình khi tham gia vượt ải và các trận giao đấu, giúp lối chơi thêm phần cơ động.
- Giảm tỉ lệ % bạo kích từ đối phương tác động lên đội hình.

 

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN