< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN Ở NHÀ CHỐNG DỊCH

CHUỖI SỰ KIỆN Ở NHÀ CHỐNG DỊCH

Nhằm nâng cao tinh thần thực hiện giãn cách trong thời điểm chống dịch căng thẳng này, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công chuỗi sự kiện toàn server sau:

1. QUÀ ĐĂNG NHẬP
- Thời gian diễn ra: 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: từ S1 đến S102
- Tham gia: vào biểu tượng Phúc Lợi → chọn Quà Đăng Nhập
- Nội dung: Mỗi ngày Chúa công đăng nhập vào game được nhận quà: Exp VIP, Thể Lực, Xúc Xắc, Điểm Tri Thức, Tinh Hồn, Tướng Hồn, Mảnh Tr.bị, Rương Tinh Hoa VIP 25, Vàng.

 
2. ĐỔI VẬT PHẨM NGÀY LỄ
- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Sự Kiện → chọn Đổi Vật Phẩm

- Nội dung: 
• Thu thập Lễ Hoa, Vớ Noel, Tiêu Bách Tửu, Pháo, Thịt Nướng để đổi các vật phẩm Đá Thần, Rương Dung Luyện, Kim Cương, Vàng, Điểm Luyện, Cường Hóa Thiên Lang, 120 Thể Lực, Quyền Hỏa Tiễn, Gói Đá Thần Binh, Thẻ Exp Thần, Tướng Hồn, Vẫn Thạch, Tinh Hồn, Tinh Hoa Tinh Thần, Mảnh Tr.bị, Đá Vạn Năng, Nước Mắt.
• Cách nhận: tham gia vượt ải Chính tuyến. Thịt Nướng có thể nhận thêm trong sự kiện Tích Nạp, TOP Tiêu.
*Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Lễ Hoa, Vớ Noel, Tiêu Bách Tửu, Pháo, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

• Trong thời gian diễn ra sự kiện, 2 cụm server [S1 - S93] và [S94 trở đi] hoàn thành các mục tiêu sau sẽ được nhận thêm quà hấp dẫn:
♦ Mục tiêu Cá nhân: TOP 3 người đầu tiên ở mỗi cụm đổi đạt 15/23 vật phẩm sẽ được thêm 1 phần quà riêng tự chọn:
TOP
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
 
TOP 1
 
Điểm Tiên Thủ x1000
Điểm Tiên Thủ x1000
Điểm Tiên Thủ x1000
Đá Vạn Năng x200
hoặc Điểm Luyện x300.000
Đá Vạn Năng x200
hoặc Điểm Luyện x300.000
Đá Vạn Năng x200
hoặc Điểm Luyện x300.000
Đá Thần x10
Hồn Thạch Lv 15 Ngẫu x1
Vẫn Thạch x50
 
TOP 2
 
Điểm Tiên Thủ x800
Điểm Tiên Thủ x800
Điểm Tiên Thủ x800
Đá Vạn Năng x150
hoặc Điểm Luyện x250.000
Đá Vạn Năng x150
hoặc Điểm Luyện x250.000
Đá Vạn Năng x150
hoặc Điểm Luyện x250.000
Đá Thần x5
Hồn Thạch Lv 14 Ngẫu x1
 Vẫn Thạch x40
 
TOP 3
 
Điểm Tiên Thủ x500
Điểm Tiên Thủ x500
Điểm Tiên Thủ x500
Đá Vạn Năng x100
hoặc Điểm Luyện x200.000
Đá Vạn Năng x100
hoặc Điểm Luyện x200.000
Đá Vạn Năng x100
hoặc Điểm Luyện x200.000
Đá Thần x5
Hồn Thạch Lv 14 Ngẫu x1
Vẫn Thạch x30
*Lưu ý: TOP 3 người chơi đầu tiên khi đạt điều kiện được tự chọn 1 trong 3 phần quà riêng của từng thứ hạng tương ứng. Khi đạt đủ điều kiện inbox về Fanpage: Toàn Dân Tam Quốc - YGame cung cấp hình ảnh và thông tin Tên Nhân Vật, Server, ID để kỹ thuật kiểm tra đối chứng và phát quà.
 
♦ Mục tiêu Toàn dân: TOP 3 người đầu tiên đổi đạt 15/23 vật phẩm thì tất cả người chơi ở cụm đó sẽ nhận được Quà Toàn Dân:
Điều kiện
Hạng
Quà Toàn Dân
Cụm server có người đầu tiên đạt mục tiêu
→ Tất cả người chơi ở cụm đó sẽ nhận quà
 
HẠNG 1
 
Đá Vạn Năng x100
Exp Thần Cam x100
Điểm Tiên Thủ x100
Cụm còn lại có người đầu tiên KẾ TIẾP đạt mục tiêu
→ Tất cả người chơi ở cụm đó sẽ nhận quà
 
HẠNG 2
 
Đá Vạn Năng x80
Exp Thần Cam x80
Điểm Tiên Thủ x80
1 người chơi tiếp theo đạt mục tiêu
→ Tất cả người chơi ở cụm đó nhận quà 
 
HẠNG 3
 
Đá Vạn Năng x50
Exp Thần Cam x50
Trứng Vàng x1
 
3. ĐUA TOP TIÊU
- Thời gian diễn ra:
  • Đợt 1: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 20/07
  • Đợt 2: Từ 0h ngày 21/07 - 23h59 ngày 22/07
  • Đợt 3: Từ 0h ngày 23/07 - 23h59 ngày 24/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Sự Kiện → chọn TOP Tiêu
- Nội dung: TOP 3 tiêu phí KC sẽ nhận được Thịt Nướng.

 
4. VÒNG QUAY MỘT VẬT PHẨM
- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Sự Kiện → chọn VQ Vật Phẩm

- Nội dung: 
• Lúc 0:00 mỗi ngày, Vòng Quay sẽ reset phần thưởng mới với cùng 1 vật phẩm.
• Có tất cả 7 loại Vòng Quay Một Vật Phẩm khác nhau sẽ được mở liên tiếp trong 7 ngày với thứ tự như sau:
Ngày
Vòng Quay
19/07
Vòng Quay Trứng Trắng
20/07
Vòng Quay Trứng Vàng
21/07
Vòng Quay Hồn Thạch
22/07
Vòng Quay Gói Đá Thần Binh Sắc
23/07
Vòng Quay Vẫn Thạch
24/07
Vòng Quay Đá Vạn Năng
25/07
Vòng Quay Mảnh Tr.Bị
• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 1000 KC mua 5 Xúc Xắc mỗi lần. Mỗi Vòng quay đợt này chỉ được mua Xúc Xắc tối đa 5 lần (max 25 Xúc Xắc).
 
5. NẠP PHẢN LỢI INGAME
- Thời gian diễn ra:
  • Đợt 1: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 20/07
  • Đợt 2: Từ 0h ngày 21/07 - 23h59 ngày 22/07
  • Đợt 3: Từ 0h ngày 23/07 - 23h59 ngày 24/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Sự Kiện → chọn Phản Lợi

- Nội dung:
• Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC.
• Số lần phản lợi lớn nhất: nhận thưởng tối đa 2 lần, lần 1 nạp lần đầu bất kỳ + tiêu 2000 KC nhận 50% KC đã nạp, lần 2 nạp tiếp bất kỳ + tiêu tiếp 2000 KC nhận 100% KC đã nạp.
*Lưu ý:
+ Có thể tiêu cộng dồn 1 lần 4000 KC đều sẽ tính cho lần 1 và 2. Nhưng nạp KC bất kỳ phải nạp 2 lần tương ứng với 2 lần nhận phản lợi.
+ Số lần phản lợi là tối đa 2 lần (lần đầu 50% và lần sau 100%). Nếu tiếp tục tiêu trên 4000 KC, tư cách nhận thưởng hiện tại sẽ tiếp tục tăng số lần nhưng không thể tiếp tục nhận thưởng nữa.
 
6. NẠP PHẢN LỢI OUTGAME
- Thời gian diễn ra: 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Nội dung: Mỗi ngày Chúa công nạp tích lũy đạt 400 YCoin vào game sẽ được tổng kết và gửi quà vào ngày hôm sau.
¤Lưu ý: Số YCoin quy đổi chỉ tính trong ngày, qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Nạp tích lũy
Phần quà
 
400 YCoin
 
Vàng x500.000.000
Đá Vạn Năng x100 hoặc Đá Thần x20
Tinh Túc x1.000.000
 
7. THÊM LƯỢT THẢO PHẠT CHIẾN
- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Xuất Chinh
- Nội dung: Mỗi ngày tặng thêm 1 lượt tấn công cho mỗi phó bản Hổ Lao Quan, Biến Uyển Thành, Khởi Nghĩa Khăn Vàng, Bạch Môn Lầu Chiến.

 
8. TĂNG LỢI
- Thời gian diễn ra: 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Nội dung: Tăng số lượng vật phẩm nhận được khi tham gia Boss Thế Giới, Boss Quân Đoàn, Phó Bản Quân Đoàn, Thảo Phạt Chiến, Chiến Dịch, Vàng Chiêu Tài, Tướng Hồn khi tách thẻ, Bảo Vật Vương Gia và Liệt Truyện.
 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN Ở NHÀ CHỐNG DỊCH

CHUỖI SỰ KIỆN Ở NHÀ CHỐNG DỊCH

Nhằm nâng cao tinh thần thực hiện giãn cách trong thời điểm chống dịch căng thẳng này, Tiểu Kiều xin gửi đến các Chúa công chuỗi sự kiện toàn server sau:

1. QUÀ ĐĂNG NHẬP
- Thời gian diễn ra: 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: từ S1 đến S102
- Tham gia: vào biểu tượng Phúc Lợi → chọn Quà Đăng Nhập
- Nội dung: Mỗi ngày Chúa công đăng nhập vào game được nhận quà: Exp VIP, Thể Lực, Xúc Xắc, Điểm Tri Thức, Tinh Hồn, Tướng Hồn, Mảnh Tr.bị, Rương Tinh Hoa VIP 25, Vàng.

 
2. ĐỔI VẬT PHẨM NGÀY LỄ
- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Sự Kiện → chọn Đổi Vật Phẩm

- Nội dung: 
• Thu thập Lễ Hoa, Vớ Noel, Tiêu Bách Tửu, Pháo, Thịt Nướng để đổi các vật phẩm Đá Thần, Rương Dung Luyện, Kim Cương, Vàng, Điểm Luyện, Cường Hóa Thiên Lang, 120 Thể Lực, Quyền Hỏa Tiễn, Gói Đá Thần Binh, Thẻ Exp Thần, Tướng Hồn, Vẫn Thạch, Tinh Hồn, Tinh Hoa Tinh Thần, Mảnh Tr.bị, Đá Vạn Năng, Nước Mắt.
• Cách nhận: tham gia vượt ải Chính tuyến. Thịt Nướng có thể nhận thêm trong sự kiện Tích Nạp, TOP Tiêu.
*Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, quét ải Chính Tuyến không rớt KC thay vào đó rớt Lễ Hoa, Vớ Noel, Tiêu Bách Tửu, Pháo, sau khi kết thúc sự kiện thì sẽ rớt lại KC.

• Trong thời gian diễn ra sự kiện, 2 cụm server [S1 - S93] và [S94 trở đi] hoàn thành các mục tiêu sau sẽ được nhận thêm quà hấp dẫn:
♦ Mục tiêu Cá nhân: TOP 3 người đầu tiên ở mỗi cụm đổi đạt 15/23 vật phẩm sẽ được thêm 1 phần quà riêng tự chọn:
TOP
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
 
TOP 1
 
Điểm Tiên Thủ x1000
Điểm Tiên Thủ x1000
Điểm Tiên Thủ x1000
Đá Vạn Năng x200
hoặc Điểm Luyện x300.000
Đá Vạn Năng x200
hoặc Điểm Luyện x300.000
Đá Vạn Năng x200
hoặc Điểm Luyện x300.000
Đá Thần x10
Hồn Thạch Lv 15 Ngẫu x1
Vẫn Thạch x50
 
TOP 2
 
Điểm Tiên Thủ x800
Điểm Tiên Thủ x800
Điểm Tiên Thủ x800
Đá Vạn Năng x150
hoặc Điểm Luyện x250.000
Đá Vạn Năng x150
hoặc Điểm Luyện x250.000
Đá Vạn Năng x150
hoặc Điểm Luyện x250.000
Đá Thần x5
Hồn Thạch Lv 14 Ngẫu x1
 Vẫn Thạch x40
 
TOP 3
 
Điểm Tiên Thủ x500
Điểm Tiên Thủ x500
Điểm Tiên Thủ x500
Đá Vạn Năng x100
hoặc Điểm Luyện x200.000
Đá Vạn Năng x100
hoặc Điểm Luyện x200.000
Đá Vạn Năng x100
hoặc Điểm Luyện x200.000
Đá Thần x5
Hồn Thạch Lv 14 Ngẫu x1
Vẫn Thạch x30
*Lưu ý: TOP 3 người chơi đầu tiên khi đạt điều kiện được tự chọn 1 trong 3 phần quà riêng của từng thứ hạng tương ứng. Khi đạt đủ điều kiện inbox về Fanpage: Toàn Dân Tam Quốc - YGame cung cấp hình ảnh và thông tin Tên Nhân Vật, Server, ID để kỹ thuật kiểm tra đối chứng và phát quà.
 
♦ Mục tiêu Toàn dân: TOP 3 người đầu tiên đổi đạt 15/23 vật phẩm thì tất cả người chơi ở cụm đó sẽ nhận được Quà Toàn Dân:
Điều kiện
Hạng
Quà Toàn Dân
Cụm server có người đầu tiên đạt mục tiêu
→ Tất cả người chơi ở cụm đó sẽ nhận quà
 
HẠNG 1
 
Đá Vạn Năng x100
Exp Thần Cam x100
Điểm Tiên Thủ x100
Cụm còn lại có người đầu tiên KẾ TIẾP đạt mục tiêu
→ Tất cả người chơi ở cụm đó sẽ nhận quà
 
HẠNG 2
 
Đá Vạn Năng x80
Exp Thần Cam x80
Điểm Tiên Thủ x80
1 người chơi tiếp theo đạt mục tiêu
→ Tất cả người chơi ở cụm đó nhận quà 
 
HẠNG 3
 
Đá Vạn Năng x50
Exp Thần Cam x50
Trứng Vàng x1
 
3. ĐUA TOP TIÊU
- Thời gian diễn ra:
  • Đợt 1: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 20/07
  • Đợt 2: Từ 0h ngày 21/07 - 23h59 ngày 22/07
  • Đợt 3: Từ 0h ngày 23/07 - 23h59 ngày 24/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Sự Kiện → chọn TOP Tiêu
- Nội dung: TOP 3 tiêu phí KC sẽ nhận được Thịt Nướng.

 
4. VÒNG QUAY MỘT VẬT PHẨM
- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Sự Kiện → chọn VQ Vật Phẩm

- Nội dung: 
• Lúc 0:00 mỗi ngày, Vòng Quay sẽ reset phần thưởng mới với cùng 1 vật phẩm.
• Có tất cả 7 loại Vòng Quay Một Vật Phẩm khác nhau sẽ được mở liên tiếp trong 7 ngày với thứ tự như sau:
Ngày
Vòng Quay
19/07
Vòng Quay Trứng Trắng
20/07
Vòng Quay Trứng Vàng
21/07
Vòng Quay Hồn Thạch
22/07
Vòng Quay Gói Đá Thần Binh Sắc
23/07
Vòng Quay Vẫn Thạch
24/07
Vòng Quay Đá Vạn Năng
25/07
Vòng Quay Mảnh Tr.Bị
• Mỗi lần tiêu hao 1 Xúc Xắc sẽ đi ngẫu nhiên 1-6 ô, khi dừng ở ô nào sẽ nhận quà tương ứng ở ô đó.
• Nếu dừng ở ô X2 hoặc X3 sẽ nhận được quà x2 hoặc x3 ở lượt đi sau.
• Dùng Càn Khôn Nhất Trịch sẽ tự động tiêu hao tất cả Xúc Xắc đang có.
• Có thể tiêu hao 1000 KC mua 5 Xúc Xắc mỗi lần. Mỗi Vòng quay đợt này chỉ được mua Xúc Xắc tối đa 5 lần (max 25 Xúc Xắc).
 
5. NẠP PHẢN LỢI INGAME
- Thời gian diễn ra:
  • Đợt 1: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 20/07
  • Đợt 2: Từ 0h ngày 21/07 - 23h59 ngày 22/07
  • Đợt 3: Từ 0h ngày 23/07 - 23h59 ngày 24/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Sự Kiện → chọn Phản Lợi

- Nội dung:
• Mỗi lần nạp KC bất kỳ và tiêu 2000 KC sẽ nhận được thưởng phản lợi KC.
• Số lần phản lợi lớn nhất: nhận thưởng tối đa 2 lần, lần 1 nạp lần đầu bất kỳ + tiêu 2000 KC nhận 50% KC đã nạp, lần 2 nạp tiếp bất kỳ + tiêu tiếp 2000 KC nhận 100% KC đã nạp.
*Lưu ý:
+ Có thể tiêu cộng dồn 1 lần 4000 KC đều sẽ tính cho lần 1 và 2. Nhưng nạp KC bất kỳ phải nạp 2 lần tương ứng với 2 lần nhận phản lợi.
+ Số lần phản lợi là tối đa 2 lần (lần đầu 50% và lần sau 100%). Nếu tiếp tục tiêu trên 4000 KC, tư cách nhận thưởng hiện tại sẽ tiếp tục tăng số lần nhưng không thể tiếp tục nhận thưởng nữa.
 
6. NẠP PHẢN LỢI OUTGAME
- Thời gian diễn ra: 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Nội dung: Mỗi ngày Chúa công nạp tích lũy đạt 400 YCoin vào game sẽ được tổng kết và gửi quà vào ngày hôm sau.
¤Lưu ý: Số YCoin quy đổi chỉ tính trong ngày, qua ngày mới sẽ reset và tính lại từ đầu.
Nạp tích lũy
Phần quà
 
400 YCoin
 
Vàng x500.000.000
Đá Vạn Năng x100 hoặc Đá Thần x20
Tinh Túc x1.000.000
 
7. THÊM LƯỢT THẢO PHẠT CHIẾN
- Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Tham gia: vào biểu tượng Xuất Chinh
- Nội dung: Mỗi ngày tặng thêm 1 lượt tấn công cho mỗi phó bản Hổ Lao Quan, Biến Uyển Thành, Khởi Nghĩa Khăn Vàng, Bạch Môn Lầu Chiến.

 
8. TĂNG LỢI
- Thời gian diễn ra: 0h ngày 19/07 - 23h59 ngày 25/07
- Phạm vi: tất cả server
- Nội dung: Tăng số lượng vật phẩm nhận được khi tham gia Boss Thế Giới, Boss Quân Đoàn, Phó Bản Quân Đoàn, Thảo Phạt Chiến, Chiến Dịch, Vàng Chiêu Tài, Tướng Hồn khi tách thẻ, Bảo Vật Vương Gia và Liệt Truyện.
 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

TIN LIÊN QUAN