< [TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY LỄ 30/08 - 05/09
Chuỗi sự kiện ngày lễ này diễn ra từ 00h00 ngày 30/08 - 23h59 ngày 05/09 trên toàn server gồm:
 
1. Đăng Nhập 7 Ngày: từ 30/08 - 05/09.
 Quà Thưởng:
NGÀY VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Sủi Cảo 1
Thể Lực 1
Vàng 10.000.000
2 Sủi Cảo 1
Thể Lực 2
Vàng 20.000.000
3 Sủi Cảo 1
Thể Lực 3
Vàng 40.000.000
4 Sủi Cảo 1
Thể Lực 4
Trứng Trắng 1
5 Sủi Cảo 1
Thể Lực 5
Trứng Trắng 1
Vàng 50.000.000
6 Sủi Cảo 1
Thể Lực 6
Vàng 60.000.000
7 Sủi Cảo 1
Thể Lực 10
Trứng Vàng 1
2. Mục Tiêu Tuần: từ 30/08 - 05/09. 
   - Khi Chúa Công mua Thể Lực, Vượt Ải Chiến Dịch, Tích Lũy Chiêu Tài sau khi hoàn thành sẽ nhận được thêm vật phẩm Sủi Cảo cho sự kiện.
3. Rớt Vật Phẩm: từ 30/08 - 05/09.
4. TOP Nạp: từ 03/09 - 05/09
    - Trong thời gian diễn ra TOP Nạp Chúa Cồng tối thiểu phải nạp đủ 3300 Kim Cương mới được tính, ngoài ra 2 ngày đua top, ngày cuối phát quà tổng kết không thể tham gia.
Quà Thưởng:
TOP VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Sủi Cảo 50
Trứng Vàng 5
Đá Vạn Năng 100
2 Sủi Cảo 40
Trứng Vàng 3
Đá Vạn Năng 80
3 Sủi Cảo 30
Trứng Vàng 1
Đá Vạn Năng 50

 

5. TOP Tiêu: từ 30/08 - 01/09
BXH PHẦN QUÀ SỐ LƯỢNG
1 Trứng Trắng 5
Quế Hoa Tửu 50
Sủi Cảo 10
2 Trứng Trắng 3
Quế Hoa Tửu 40
Sủi Cảo 5
3 Trứng Trắng 2
Quế Hoa Tửu 30
Sủi Cảo 3
4 Trứng Trắng 1
Quế Hoa Tửu 20
Sủi Cảo 2
5 Quế Hoa Tửu 20
Sủi Cảo 1

6. Thưởng Quay Thẻ: từ 30/08 - 05/09
    - Chúa Công sử dụng điểm đổi để nhận thưởng.
    - Lệnh Dũng Tướng sẽ không nhận được điểm thưởng khi quay.
7. Nạp Phản Lợi: Sự kiện được diễn ra 2 mốc thời gian
  - Lần 1: 30/08 - 31/08, Phạm vi diễn ra tại S1-S108.
  - Lần 2: 02/09 - 03/09, Phạm vi diễn ra tại S1-S109.
8. Hồ Cầu Nguyện: từ 01/09 - 03/09
9. Vòng Quay Vật Phẩm: từ 30/08 - 05/09
 
* Lưu ý: Từ  S1-S108 khi Chúa Công  đạt tất cả các mốc tại sự kiện Thưởng Quay Thẻ, inbox về Fanpage gởi hình ảnh kèm thông tin tài khoản, kĩ thuật sẽ kiểm tra và gởi 1 phần code .
TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN TQ] CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY LỄ 30/08 - 05/09
Chuỗi sự kiện ngày lễ này diễn ra từ 00h00 ngày 30/08 - 23h59 ngày 05/09 trên toàn server gồm:
 
1. Đăng Nhập 7 Ngày: từ 30/08 - 05/09.
 Quà Thưởng:
NGÀY VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Sủi Cảo 1
Thể Lực 1
Vàng 10.000.000
2 Sủi Cảo 1
Thể Lực 2
Vàng 20.000.000
3 Sủi Cảo 1
Thể Lực 3
Vàng 40.000.000
4 Sủi Cảo 1
Thể Lực 4
Trứng Trắng 1
5 Sủi Cảo 1
Thể Lực 5
Trứng Trắng 1
Vàng 50.000.000
6 Sủi Cảo 1
Thể Lực 6
Vàng 60.000.000
7 Sủi Cảo 1
Thể Lực 10
Trứng Vàng 1
2. Mục Tiêu Tuần: từ 30/08 - 05/09. 
   - Khi Chúa Công mua Thể Lực, Vượt Ải Chiến Dịch, Tích Lũy Chiêu Tài sau khi hoàn thành sẽ nhận được thêm vật phẩm Sủi Cảo cho sự kiện.
3. Rớt Vật Phẩm: từ 30/08 - 05/09.
4. TOP Nạp: từ 03/09 - 05/09
    - Trong thời gian diễn ra TOP Nạp Chúa Cồng tối thiểu phải nạp đủ 3300 Kim Cương mới được tính, ngoài ra 2 ngày đua top, ngày cuối phát quà tổng kết không thể tham gia.
Quà Thưởng:
TOP VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Sủi Cảo 50
Trứng Vàng 5
Đá Vạn Năng 100
2 Sủi Cảo 40
Trứng Vàng 3
Đá Vạn Năng 80
3 Sủi Cảo 30
Trứng Vàng 1
Đá Vạn Năng 50

 

5. TOP Tiêu: từ 30/08 - 01/09
BXH PHẦN QUÀ SỐ LƯỢNG
1 Trứng Trắng 5
Quế Hoa Tửu 50
Sủi Cảo 10
2 Trứng Trắng 3
Quế Hoa Tửu 40
Sủi Cảo 5
3 Trứng Trắng 2
Quế Hoa Tửu 30
Sủi Cảo 3
4 Trứng Trắng 1
Quế Hoa Tửu 20
Sủi Cảo 2
5 Quế Hoa Tửu 20
Sủi Cảo 1

6. Thưởng Quay Thẻ: từ 30/08 - 05/09
    - Chúa Công sử dụng điểm đổi để nhận thưởng.
    - Lệnh Dũng Tướng sẽ không nhận được điểm thưởng khi quay.
7. Nạp Phản Lợi: Sự kiện được diễn ra 2 mốc thời gian
  - Lần 1: 30/08 - 31/08, Phạm vi diễn ra tại S1-S108.
  - Lần 2: 02/09 - 03/09, Phạm vi diễn ra tại S1-S109.
8. Hồ Cầu Nguyện: từ 01/09 - 03/09
9. Vòng Quay Vật Phẩm: từ 30/08 - 05/09
 
* Lưu ý: Từ  S1-S108 khi Chúa Công  đạt tất cả các mốc tại sự kiện Thưởng Quay Thẻ, inbox về Fanpage gởi hình ảnh kèm thông tin tài khoản, kĩ thuật sẽ kiểm tra và gởi 1 phần code .
TIN LIÊN QUAN