< [TOÀN DÂN] PHIÊN BẢN CẬP NHẬT MỚI - KẾ NGHIỆP

PHIÊN BẢN CẬP NHẬT MỚI - " KẾ NGHIỆP "

1. Mở Giới Hạn Nâng Cấp Thần Binh.

- Mở thêm cấp cho các Thần Binh, giới hạn ban đầu tất cả Cường Hóa đạt tối đa ở Lv99, sau khi mở giới hạn sẽ tăng lên Lv129 ở mỗi cấp Cường Hóa.

- Chỉ tăng giới hạn ở Cường Hóa, không tăng thêm Điểm Kỹ Năng, Túy Luyện hoặc Tẩy, tuy nhiên vẫn sẽ tăng thêm Điểm Tiên Thủ.

- Phiên bản mới này giúp cho Chúa Công sử dụng lại các nguyên liệu cường hóa còn dư không thể nâng thêm.

- Các nguyên liệu tiêu hoa từ Lv99 trở lên lần lượt theo các phẩm chất nguyên liệu Trắng, Lục, Lam, Tím, Đỏ, Vàng.

- Các vật phẩm dùng để nâng cấp vẫn như cũ không thay đổi chi tăng số lượng:
+ Tướng Hồn.
+ Vẫn Thạch.
+ Nguyên liệu cường hóa thần binh tương ứng.

 

 

2. Mở Giới Hạn Hồn Thạch từ Lv15 lên Lv20.

 

 

- Phiên bản mới lần này nhằm mở rộng hình thức sắp xếp hồn thạch cho từng tướng, giúp một trận đấu kéo dài lâu hơn tạo cho Chúa Công cảm giác kịch tính kéo dài suốt trận đấu.

- Tất cả hồn thạch sẽ được mở giới hạn từ Lv15 lên 20 (Cả 2 hồn thạch mới Bền và Né).

- Cách nâng cấp: Cần 3 viên cùng loại để nâng thành 1 viên cấp cao hơn.

- Ngoài ra gia tăng cấp hồn thạch cũng sẽ gia tăng cả thuộc tính % ở Duyên.

3. Mở Giới Hạn Nâng Cấp Nữ Thần.

- Nâng cấp Nữ Thần được mở giới hạn từ cấp 100 lên đến 200.

- Yêu cầu: Phải đạt ít nhất cấp 100 mới có thể nâng tiếp nữ thần trên Lv100.

- Mở giới hạn cho tất cả Nữ Thần, nguyên liệu chính không thay đổi: Vàng - Nước Mắt.

 

TIN LIÊN QUAN
[TOÀN DÂN] PHIÊN BẢN CẬP NHẬT MỚI - KẾ NGHIỆP

PHIÊN BẢN CẬP NHẬT MỚI - " KẾ NGHIỆP "

1. Mở Giới Hạn Nâng Cấp Thần Binh.

- Mở thêm cấp cho các Thần Binh, giới hạn ban đầu tất cả Cường Hóa đạt tối đa ở Lv99, sau khi mở giới hạn sẽ tăng lên Lv129 ở mỗi cấp Cường Hóa.

- Chỉ tăng giới hạn ở Cường Hóa, không tăng thêm Điểm Kỹ Năng, Túy Luyện hoặc Tẩy, tuy nhiên vẫn sẽ tăng thêm Điểm Tiên Thủ.

- Phiên bản mới này giúp cho Chúa Công sử dụng lại các nguyên liệu cường hóa còn dư không thể nâng thêm.

- Các nguyên liệu tiêu hoa từ Lv99 trở lên lần lượt theo các phẩm chất nguyên liệu Trắng, Lục, Lam, Tím, Đỏ, Vàng.

- Các vật phẩm dùng để nâng cấp vẫn như cũ không thay đổi chi tăng số lượng:
+ Tướng Hồn.
+ Vẫn Thạch.
+ Nguyên liệu cường hóa thần binh tương ứng.

 

 

2. Mở Giới Hạn Hồn Thạch từ Lv15 lên Lv20.